Mengembangkan Aplikasi Platform As A Service (PaaS) pada OpenShift [Part 1]

Akhir-akhir ini sedang ramai dibincangkan mengenai cloud computing, Sebagai developer kita tidak akan banyak berbincang di IaaS tetapi kita akan fokus di PaaS. Ada dua provider besar di Open Source PaaS yaitu OpenShift dan CloudFoundry. Tetapi ada juga yang menyediakan layanan PaaS seperti Cloudcontrol, AppFog (implementasi dari CloudFoundry), HerokuEngineyard dan PHPCloud dari Zend, Tetapi disini saya akan coba bahas mengenai OpenShift.

Continue reading